به گزارش اخبار رسمی؛ دکتر علی آبکار نماینده مجمع عنوان داشت: امروز با حمایت دولت و تلاش و همت جوانان رونق شگفتی میان ایده ها و طرح های جوانان به خصوص در حوزه ی کسب و کارهای نوپا و همچنین …
+ ادامه مطلب