پس از جلسه موفق هفته گذشته با مقامات ارشد استان حال بنا به دعوت استاندار البرز مقرر گردید در هفته آتی جلسه ای با حضور اعضای مجمع ملی جوانان البرز و با محوریت مجمع, شورای مشورتی جوانان استان و شهرستان …
+ ادامه مطلب