علی آبکار عضو مجمع عنوان کرد: اشتغال حلقه گمشده ی امید جوانان

علی آبکار عضو مجمع عنوان کرد: اشتغال حلقه گمشده ی امید جوانان این عضو مجمع با مهم شمردن امر اشتغال جوانان تاکیید ویژه ای بر فعال سازی ظرفیت های بومی استان از جمله پارک علم و فناوری و منطقه ویژه …
+ ادامه مطلب

عضو مجمع البرز از تجربیاتش گفت

محمد مهدی حسنی از آغاز فعالیت خود گفت؛ کانون جوانان مصباح هدایت با رویکرد فرهنگی و اعتقادی از سال ۸۸ شروع به فعالیت کرده و در منطقه محروم حصارک مشغول به فعالیت و خدمت رسانی میباشد. اهم فعالیتها : ارتباط …
+ ادامه مطلب