حضور سه تن از نمایندگان مجمع در کارگاه دانش افزایی

کارگاه مهارت آموزی و دانش افزایی در خصوص روش های جذب نیروی داوطلب و مدیریت منابع انسانی در سازمان های مردم نهاد توسط موسسه مرد نهاد نوید تندرستی در سالن اجتماعات جمعیت حلال احمر استان البرز برگزار شد.

مدرس این دوره استاد محمد کاظم متولی با اجرای کارهای جمعی و تعاملی به آموزش هرچه بهتر این مباحث پرداختند.

علی آبکار , سید احسان زمانی زاده و سید محمدرضا حسینی سه تن از اعضای اصلی مجمع ملی جوانان با حضور در این جلسه به برگزار کنندگان خداقوت گفتند.