نشست مجمع ملی جوانان استان با سازمان های مردم نهاد و مسئولین ارشد استانی

روابط عمومی مجمغ جوانان استان البرز؛

نشست مجمع ملی جوانان استان با سازمان های مردم نهاد و مسئولین ارشد استانی در اداره کل ورزش و جوانان اتفاق افتاد.

نمابندگان جوانان استان در این جلسه توسط دبیران سمن ها به طرح مسائل مرتبط با عملکرد سمن ها در راستای کنشگری اجتماعی پرداختند.

این جلسه با حضور فرمانداران, رئسای ادارات شهرستان , معاونت دادگستری و معاونت اداره ورزش و جوانان استان تشکیل شد.

در انتهای جلسه با حضور مسئولین از سایت مجمع البرز رونمایی شد.