فرهاد امیریان عضو مجمع در حاشیه نشست شیراز عنوان کرد.

فرهاد امیریان عضو مجمع در حاشیه نشست شیراز عنوان کرد؛

پیگیری هویت بخشی به جوانان در حوزه های مختلف مدیریتی و اجرایی کشور

فرهاد امیریان،عضو ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز گفت:بر اساس استانداردها و تعاریف جهانی سمنها حلقه واصل بین آحاد مردم تحت عنوان ملت با نظام حاکمیتی تحت عنوان دولت میباشند.
وی با اشاره به مهمترین مأموریت سازمانهای مردم نهاد که نهادینه کردن مشارکتهای اجتماعی در حوزه فعالیت آنهاست اظهار داشت:مهمترین موضوعی که در این حوزه در سراسر کشور و متعاقبا در استان البرز به عنوان جوان ترین استان کشور باید پیگیری شود مقوله هویت بخشی به جوانان و باور توانمندی و تعهد آنان در حوزه های مختلف مدیریتی و اجرایی کشور است.