عباس غیاثی عضو مجمع از موفقیت میگوید.

عباس غیاثی عضو مجمع و سفیر کارافرینان میخواهد فرمول موفقیت را آموزش بدهد.
اگر تصویری از انچه که میخواهید بشوید را در ذهن خود ایجاد کنید و انرا مکرراً تمرین و تکرار کنید بی شک در ان موقعیت قرار خواهید گرفت.
همانطور که در شماره قبل هفته نامه مطرح کرده بودم سفیر کارافرینان در حال تاسیس می باشد که روند اداری در حال اتمام می باشد از جمله فعالیت های این مجموعه این است که قصد دارد اموزش کارافرینی و شیوه ایده پردازی , نحوه بازاریابی شبکه ای در فضای مجازی, روش های برند سازی, ایجاد هدف, تحلیل سیستم و استراتژی, روش های نوشتن طرح توجیهی می باشد.
اغلب جوانان بر این باورند که برای شروع کار فقط پول و سرمایه احتیاج است ولی غافل از این که در ابتدا دانش ان کار را باید داشت تا مبادا در کار خود دچار ورشکستگی و متحمل ضرر شوند هدف این مجموعه اموزش نحوه ی صحیح ایجاد کار میباشد
زندگی بی درد سر نمی باشد که بعضاً خیلی ها بدنبال ان هستندو بنظر بنده من یک پیشنهاد اول برای خود دارم اگر بدنبال زندگی بی دردسر هستید در یک بیابان یک چاله بکنید و بگویید بر روی شما خاک بریزند انگاه میتوانید زندگی بی درد سر داشته باشید ارزش زندگی به این است که مسائل را حل کنیم و لذت ببریم.